På Lysbro agerer vi som bindeled mellem borger og myndigheder, således at beboeren får den rette hjælp. Vi vægter derfor et godt samarbejde med kommuner og andre relevante samarbejdspartnere.

Straks efter indskrivning kontakter vi bopælskommunen, så nødvendige hjælpeforanstaltninger kan iværksættes.

På Lysbro er vi tovholder i forhold til at lave aftaler med kommuner og andre relevante samarbejdspartnere med henblik på opfølgning på beboerens ophold på Lysbro. Dette kan bl.a. være i form af løbende netværksmøder.

Kommuner og relevante samarbejdspartnere kan efter aftale med Lysbro og den pågældende beboer, rekvirere opholdsplaner, statusudtalelser mm.