Indskrivning og indflytning:

Selve indskrivning/indflytning foregår på en på forhånd aftalt dato.
Ved indskrivningen bliver du tildelt 2 kontaktpersoner – en primær og en sekundær. Dine kontaktpersoner vil så vidt muligt være gennemgående under hele dit ophold.

Efter du er kommet på plads på dit værelse, afholdes en indskrivningssamtale, hvor oplysningerne fra motivationssamtalen kort genopfriskes, samt:

– Husorden og div. beboer-information gennemgås, samt Lysbro-folder udleveres.
– Indskrivningspapirer udfyldes og samtykkeerklæring underskrives.
– Nøgledepositum indbetales, hvorefter nøgler udleveres.

Lysbro anbefaler, at du, som ny beboer, giver dig tid til at lære huset og de andre beboere at kende ved at være meget tilstede i huset i de første 1-2 uger efter indflytning.